Kalkulátor PERI Česká republika

1. Tvar terasy

2. Rozměry terasy

a = m b = m
c = m d = m
e = m f = m
= cm Celková světlá výška terasy od podkladní plochy až po pochozí plochu včetně. Ve výpočtu se odečte tloušťka zvoleného profilu, tloušťka zvoleného podkladního hranolu a vypočte se skladba a výška stavitelných terčů.

3. Materiál a pokládka

Materiál:

Barva: Orientace:

:

4. Lišty